POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka stanowi podstawową informację o celach, sposobach przetwarzania oraz bezpieczeństwie danych osobowych Użytkownika strony www.olivelove.pl. (zwanej dalej Stroną). Zapoznając się z Polityką prywatności dowiesz się kto jest administratorem Twoich danych osobowych, jakie dane osobowe Administrator zbiera, w jakich celach są wykorzystywane oraz jak są chronione.

§1. Informacje podstawowe

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Małgorzata Sobczak, przedsiębiorca zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą:  Małgorzata Sobczak, adres: ul. Palestrancka 4/22, 98-300 Wieluń, NIP: 8321968382, REGON: 389428877.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem:
  • poczty e-mail: kontakt@olivelove.pl
  • korespondencyjnie: Os. Wyszyńskiego 5/72, 98-300 Wieluń

§2. Zasady przetwarzania danych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:
  • w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);
  • rzetelnie i uczciwie (rzetelność);
  • w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);
  • w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja);
  • nie więcej niż potrzeba (adekwatność);
  • z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);
  • nie dłużej niż potrzeba (czasowość);
  • zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).

§3. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1-88, dalej zwane: “rozporządzenie RODO”.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu prawidłowego wykonywania umów sprzedaży zawartych w ramach Sklepu Internetowego, za pośrednictwem strony internetowej www.olivelove.pl.
 3. Oznacza to, że dane te są potrzebne w szczególności do:
  • zarejestrowania się na Stronie Internetowej;
  • zawarcia umowy;
  • dokonania rozliczeń;
  • dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru;
  • korzystania przez Użytkownika z wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia).
 4. Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, co spowoduje, że Administrator będzie również przetwarzać dane osobowe w celu przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych dotyczących m.in. nowych produktów, promocji czy wyprzedaży.
 5. Dane osobowe są również przetwarzane w ramach wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na Administratorze danych oraz realizacji zadań w interesie publicznym m.in. do wykonywania zadań związanych z bezpieczeństwem i obronnością lub przechowywaniem dokumentacji podatkowej.
 6. Dane mogą być również przetwarzane w celach statystycznych i analitycznych, aby monitorować ruch na Stronie.

§4. Rodzaj danych

 1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:
 2. zarejestrowania się na Stronie Internetowej:
  • imię i nazwisko;
  • adres e-mail;
 3. dokonywania zakupów za pomocą strony internetowej:
  • imię i nazwisko;
  • płeć;
  • adres dostawy;
  • numer telefonu;
  • adres e-mail;
 4. dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:
  • data urodzenia;
  • numer PESEL (w przypadku żądania wystawienia faktury)
  • numer NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury dla przedsiębiorcy).
 5. W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek Użytkownika, w celu dokonania należności przetwarzamy również informacje dotyczące numeru rachunku bankowego.

§5. Termin przechowywania danych

 1. Nie jesteśmy w stanie wskazać Użytkownikowi jednego terminu, przez który będziemy przetwarzać jego dane. Jeśli Użytkownik zapisał się na newsletter to jego dane przetwarzać będziemy do czasu cofnięcia subskrypcji. Jeśli Użytkownik zamówił towar to jego dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami podatkowymi. Pozostałe dane związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną będziemy przetwarzać bezterminowo, przynajmniej do czasu zgłoszenia przez Użytkownika żądania usunięcia danych lub sprzeciwu.

§6. Prawa przysługujące Użytkownikowi 

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownikowi przysługują następujące prawa:
  • dostępu do treści swoich danych oraz
  • prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo wniesienia sprzeciwu,
  • prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie Państwa danych odbywa się w celu wykonywania umowy przez Administratora, w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
  • Użytkownik ma także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 2. Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych można otrzymać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl

§7. Pliki cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym, czyli na komputerze, laptopie lub smartfonie, w zależności jakiego urządzenia Użytkownik używa do oglądania Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Użytkownik sam może zadecydować o formie wykorzystania cookies – ustawienia te są dostępne w każdej przeglądarce internetowej.
 2. Pliki cookies służą przede wszystkim wygodzie Użytkownika – dzięki ich użyciu, znacznie skraca się czas ładowania strony podczas kolejnych odwiedzin.
 3. Cechy plików cookies:
  • dostosowują zawartość stron internetowych serwisu do Użytkownika. Optymalizują poruszanie Użytkownika na stronie, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie, za pomocą, którego wyświetlana jest strona i tak ustawić jej parametry, by nawigacja nie sprawiała problemów i zoptymalizowana pod względem indywidualnych potrzeb Użytkownika.
  • pozwalają wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do indywidualnych potrzeb Użytkownika;
  • tworzą statystyki, dzięki którym Administrator wie, które treści cieszą się zainteresowaniem Użytkowników. Pozwala to na ciągłe ulepszanie strony i taką konstrukcję treści, która będzie odpowiadała osobom odwiedzającym stronę.
  • pozwalają na wielokrotne wykorzystanie opcji logowania przez Użytkownika, co jest dla niego dużo wygodniejsze, gdyż podczas przemieszczania się po stronie i wielokrotnych odwiedzin nie jest on zmuszony do każdorazowego wpisywania loginu i hasła.
 4. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. Użytkownik może w każdym momencie usunąć pliki cookies.
 6. Wprowadzone przez Użytkownika ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności Strony, znacznie utrudniając swobodne korzystanie ze wszystkich jego opcji.
 7. Pliki cookies są zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Strony reklamodawców oraz innych partnerów. Użytkownik jednakże w każdej chwili może je usunąć.
 8. Użytkownik może zmienić preferencje dotyczące akceptacji plików cookies lub zmienić przeglądarkę, aby móc otrzymać za każdym razem stosowne powiadomienie, gdy funkcja cookies jest ustawiona. Aby zmienić ustawienia akceptacji cookies należy dostosować ustawienia w przeglądarce.
 9. Warto pamiętać, że blokowanie lub usuwanie plików cookies może uniemożliwić pełne korzystanie ze Strony Internetowej.