ZWROT

Przy umowie sprzedaży jednym z podstawowych obowiązków kupującego jest odebranie rzeczy, która już po dojściu do porozumienia ze Sprzedającym stanowi jego własność. W przypadku nieodebrania przez Klienta w terminie przesyłki z paczkomatu i zwrotu towaru do Sprzedającego, koszt przesyłki zwrotnej do Sprzedającego w wysokości 30 zł ponosi Klient.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Klient dokonujący zakupu na odległość ma prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy (zwrotu towaru) bez podania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania od nas towaru. Po upływie tego terminu prawo do odstąpienia bez podania przyczyny wygasa.


Instrukcja zwrotu towaru:

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży towarów, w terminie do 14 dni od otrzymania przesyłki z zamówionym przez Państwa towarem należy poinformować Sprzedającego o decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów w drodze jednoznacznego oświadczenia :

  • korespondencyjnie na adres: OliveLove, Os. Wyszyńskiego 5/72, 98-300 Wieluń
  • w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@olivelove.pl

Klient może złożyć oświadczenie korzystając ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1  do Regulaminu Sklepu Internetowego.    

Zwrot towaru jest uznawany tylko i wyłącznie wówczas, jeśli towar jest w stanie niezmienionym. Ze względu na zasady bezpieczeństwa i higieny kosmetyk nie może być używany, a opakowanie zwracanego towaru musi być w nienaruszonym stanie.

Zwracany towar należy wysłać na adres: OliveLove, Os. Wyszyńskiego 5/72, 98-300 Wieluń

Bezpośrednie koszty zwrotu towaru do sklepu OliveLove ponosi Klient. OliveLove nie przyjmuje przesyłek odesłanych „za pobraniem”. 

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

Zalecamy korzystanie z usług sprawdzonych firm kurierskich. OliveLove nie ponosi odpowiedzialności za paczki zwrotne zgubione przez firmę przewozową.

O decyzji o rozpatrzeniu zwrotu poinformujemy Państwa drogą e-mailową lub telefoniczną. Zwrot dokonanych przez Państwa płatności, w tym kosztów dostarczenia towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego) zostanie dokonany niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez nas paczki ze zwracanym towarem. W przypadku zwrotu części zamówienia koszty dostawy nie są zwracane.

Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w sposób wyraźny złożą Państwo inną dyspozycję.  

OliveLove może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Państwa do chwili otrzymania z powrotem zwracanych towarów lub dostarczenia przez Państwa dowodu odesłania zwracanych towarów.

Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdują się w naszym Regulaminie Sklepu Internetowego.

 

 

REKLAMACJA

W przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, Klient prawo reklamować go w oparciu o rękojmię, wedle reguł określonych ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.), a zatem Reklamacja towaru może nastąpić ze względu na wadę fizyczną, którą polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową lub ze względu na wadę prawną, w szczególności jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej.

 Reklamacje związane z niezgodnością towaru z umową mogą zostać złożone: 

  • korespondencyjnie na adres OliveLove, Os. Wyszyńskiego 5/72, 98-300 Wieluń
  • lub w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@olivelove.pl

OliveLove udostępnia Kupującemu gotowy formularz reklamacyjny, stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu Sklepu Internetowego. Jego wykorzystanie nie jest obowiązkowe.

Reklamowany towar należy wysłać na adres: OliveLove, Os. Wyszyńskiego 5/72, 98-300 Wieluń

Sprzedający odpowiada za Produkt z tytułu rękojmi, jeśli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia dostarczenia produktu Kupującemu lub innej, wskazanej przez niego osobie trzeciej innej niż przewoźnik.

Co do zasady reklamację można zgłosić w ciągu roku od zauważenia wady, ale czas na złożenie reklamacji nie może się zakończyć przed upływem okresu odpowiedzialności Sprzedającego.

Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia złożenia reklamacji wraz z opisem przyczyny reklamacji i żądaniem Klienta.

W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Towar zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią o niezasadności reklamacji.

Kupujący może wnieść o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad w ciągu roku, jeśli liczyć od dnia stwierdzenia wady.

Reklamacja zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszonej przez Klienta reklamacji towarów. O decyzji o rozpatrzeniu reklamacji poinformujemy Państwa drogą e-mailową lub telefoniczną.  

W przypadku wadliwego produktu Kupujący może wnosić o:

  • usunięcie wady
  • wymiany towaru na wolny od wad
  • obniżenia ceny (podając proponowaną, wnioskowaną kwotę obniżki)
  • zwrotu pieniędzy (oświadczenie o odstąpieniu od umowy)

Więcej informacji na temat reklamacji znajduje się w naszym Regulaminie Sklepu Internetowego.